Plan imprez 2019/2020

PLAN ZAMIERZEŃ ORGANIZACYJNYCH WDS NA 2019/2020 ROK

LUTY - Organizacja kuligu dla członków i sympatyków WDS.
LUTY - MARZEC - Walne sprawozdawcze zebranie członków WDS.
Kwiecień – Poszerzone Zebranie Zarządu WDS. - powołanie Komitetu Organizacyjnego XI Marszu po Zdrowie
02 do 03 maj – uczestniczenie członków WDS w obchodach patriotycznych
12.05 -  (niedziela) – XI Skoczowski Marsz po Zdrowie
15.06 (sobota)  – Tradycyjne smażenie jajecznicy dla członków i sympatyków WDS
Sierpień – Poszerzone zebranie Zarządu.- omówienie spraw organizacyjnych XII Skoczowskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego.
08.09  – XII Skoczowski Rodzinny Rajd Rowerowy

14.09 – Święto ziemniaka (sobota) – smażenie placków.
11 listopad – Udział członków WDS w obchodach Święta Niepodległości
14.12 - przedświąteczne spotkanie członków i sympatyków pn. „Wigilijka WDS”
Luty 2020 – kulig dla członków i sympatyków WDS

Marzec 2020 – Walne zebranie członków WDS