Galeria

9 Skoczowski Marsz po Zdrowie
Szkolenie uczestników Burmistrz wita uczestników Prezes wita uczestników
Wymarsz na trasę Na trasie Deszcz nam nie straszny
Jest nam wesoło Dojście do Rynku Prezes opowiada o Skoczowie
Wpólne zdjęcie na Rynku Na Kaplicówce. To Już meta