O nas

Panorama Skoczowa >> zobacz

Laur Srebnej Cieszynianki >> zobacz

Działające od 1998 roku Stowarzyszenie „Wspólnota Dla Skoczowa” już na stałe wpisało się w karty historii skoczowskiej Gminy. Swoją działalność opiera głównie na organizowaniu imprez sportowo – rekreacyjnych adresowanych do szerokiej rzeszy mieszkańców. Nie sposób tu wymienić ilość i rodzaj imprez zorganizowanych na przestrzeni mijających 11. lat działalności Stowarzyszenia. Do priorytetowych, należy zaliczyć coroczną organizację zlotów i rajdów rowerowych w których to imprezach tradycyjnie uczestniczy szeroka rzesza nie tylko mieszkańców Gminy Skoczów. Zasięg działalności Stowarzyszenia przekroczył także umowne granice nawiązując kontakt ze Stowarzyszeniem Kulturalnym „Polonia” w holenderskiej Bredzie. Zorganizowano m.in. wspólną wycieczkę pn. „Rowerem do Europy”, gdzie na rowerach odwiedzono kilka ciekawych holendersko - belgijskich miejscowości. W dniu 24 marca 2017 r. Stowarzyszenie „Wspólnota Dla Skoczowa” dokonało podsumowania swojej działalności i przeprowadziło wybór nowych władz na kolejną kadencję 2017 - 2021.

W skład Zarządu weszli:

Prezes Jan Szczypka
v-ce prezes Maria Brodniewicz
sekretarz Anna Kajstura
skarbnik Michał Kabiesz
członek zarządu Grażyna Kabiesz

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

Przewodnicząca Leszek Krzempek
członek Danuta Wójcik
członek Anna Zachraj