Galeria

7 Skoczowski Rodzinny Rajd Rowewrowy
Przywitanie uczestników Na starcie Razem z uczestnikiem
Współne zdj. z strażakami Pred wyruszeniem na trasę Ostatnie przygotowania
Na trasie Sjesta po wysiłku Na trasie
Zabawa dzieci na mecie Grupa z Rybnika Losowanie nagród
Najliczniejsza rodzina Wspólne zdj z wyróżnionymi