Galeria

6 Skoczowski Marsz po Zdrowie
Wpólne zdjęcie przed wymarszem Już w drodze Idziemy w kierunku Kiczyc
Najmłodszy i najstarszy uczestnik Marszu Na zakończenie marszu konkurs i nagrodzeni