O nas

Laur Srebnej Cieszynianki

Na wniosek Zarządu Stowarzyszenia "Wspólnota Dla Skoczowa" w głosowaniu jawnym przeprowadzonym w dniu 22 września br. przez Radę Miejską Skoczowa tegoroczny Laur Srebrnej Cieszynianki  z Gminy Skoczów przyznano   Władysławowi Orawskiemu, pełniący również m.in. funkcję sekretarza naszego Stowarzyszenia.

Przyznane wyróżnienie zostało wręczone podczas uroczystej Sesji Rad Samorządów Ziemi Cieszyńskiej, które miało miejsce w dniu 11 listopada br. w Teatrze im. A. Mickiewicza w Cieszynie. Aktu uroczystego wręczenia lauru dokonali Janina Żagan - burmistrz Skoczowa oraz wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa Maciej Bieniek. Na zdjęciu poniżej moment wręczenia lauru.

więcej zdjęć na ox.pl