Marsz po Zdrowie

3 Skoczowski Marsz po Zdrowie 2011

Zobacz fotoreportaż >>>

W dniu 01 maja 2011 „Stowarzyszenie Wspólnota Dla Skoczowa” oraz „Chrześcijańska Służba Charytatywna” zorganizowały trzeci Skoczowski Marsz po Zdrowie.
Skoczowski Marsz po Zdrowie zorganizowano dzięki dofinansowaniu ze środków Urzędu Miasta w Skoczowie. Honorowy patronat objęła Burmistrz Skoczowa P. Janina Żagan. Mimo nie sprzyjających warunków atmosferycznych w Marszu udział wzięło 50 uczestników. Każdy uczestnik otrzymał kartę startową oraz okolicznościowy emblemat. Karta startowa obejmowała trzy pomiary ciśnienia krwi oraz pomiar tkanki tłuszczowej. Wszystkie pomiary były wykonywane bezpłatnie. Uczestnicy marszu otrzymali broszurę omawiającą zdrowotne aspekty i korzyści chodzenia z kijami oraz technikę Nordic Walking. W zadaniu uczestniczyło liczne grono wolontariuszy. Ze strony ChSCh 6 osób ze strony WDS 8 osób.
Trasa Marszu wiodła wzdłuż wału rzeki Wisły w kierunku wzgórz Kaplicówka, gdzie mieścił się punkt odpoczynkowy (półmetek). Na półmetku, każdy uczestnik otrzymał napój oraz baton energetyczny.

Na półmetku jedna grupa wróciła krótszą trasą w kierunku Pływalni Delfin, zaś następni poszli na dłuższą trasę w kierunku Wilamowic, a anastępnie skierowali się w kierunku Pływalni Delfin.
Stowarzyszenie Wspólnota Dla Skoczowa serdecznie dziękuje wszystkim wolontariuszom, dzięki którym Marsz został zorganizowany i przeprowadzony. Wielkie podziękowania kierujemy dla współorganizatora, Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej za nieocenioną pomoc przy realizacji Marszu, znajomość aspektów pro zdrowotnych przez członków ChSCh znacząco pomogła przy jego planowaniu oraz organizacji.
Marsz po Zdrowie miał na celu propagowanie aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu oraz popularyzowanie nowej dziedziny wypoczynku Nordic Walking - czyli chodzenie z kijami.
Składamy podziękowania dla straży OSP w Skoczowie za zabezpieczenie trasy.

Zapraszamy do korzystania z tej formy wypoczynku oraz do udziału w następnym Marszu po Zdrowie - za rok.
Prezes Wspólnoty Dla Skoczowa Jan Szczypka.