Archiwum

Rodzinny Rajd Rowerowy

ROWERAMI PRZEZ SKOCZOWSKĄ GMINĘ.

Tym razem siedem sołectw skoczowskiej Gminy oraz centrum miasta odwiedził w dniu 1 września br. rowerowy peleton Skoczowskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego, który tradycyjnie już od pięciu lat jest organizowany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Dla Skoczowa”.  

W tym roku organizatorzy znów wytyczyli trasę w ten sposób, aby uczestnicy mieli możliwość odwiedzenia i zobaczenia pięknych zakątków skoczowskiej Gminy, które wielu uczestników zobaczyło po raz pierwszy. Mimo niepewnej pogody na start, który odbył się o godz.10:00 z pl. Targowego przy ul. Góreckiej zgłosiło się ok. 223 uczestników, do których na trasie dołączyło jeszcze ok. 30 cyklistów. Wszystkich uczestników Rajdu przywitał Prezes Stowarzyszenia Jan Szczypka, zaś sygnał do startu dał Burmistrz p. Piotr Rucki. Pierwszą część trasy, rajdowy peleton przejechał przez sołectwo Harbutowice, centrum Skoczowa, do Pogórza gdzie na miejscowym boisku LKS wyznaczono pół godzinną przerwę. Po przerwie ok. 250 uczestników, którzy tworzyli kawalkadę rowerowego peletonu na długości prawie ok. 1,5 km. przejechała uroczymi zakątkami sołectwa Kowale, Pierśćca, Kiczyc aby wspólnie dotrzeć do wyznaczonej mety na boisku LKS Ochaby. Na mecie, każdy uczestnik otrzymał gorący posiłek oraz miał możliwość zdegustowania wyrobów Firmy- Sobik ze Skoczowa. Przeprowadzono również losowanie nagród oraz wręczono upominki przekazane przez Burmistrza Skoczowa – Honorowego Patrona imprezy. Upominki wręczono najliczniejszej rodzinie oraz najmłodszemu i najstarszemu uczestnikowi rajdu. Na zakończenie Firma „Sobik”, również przeprowadziła quiz z nagrodami nt. znajomości wyrobów firmy. 

Bardzo pocieszającym elementem jest fakt, że w rowerowej w imprezie bierze udział coraz więcej uczestników w tym znaczna ilość młodzieży oraz całych rodzin.

Impreza przeszła już do historii, ale pozostała satysfakcja ze wspólnego rekreacyjnego pokonania na rowerze 25 km wyznaczonej trasy Rajdu po urokliwych zakątkach skoczowskiej Gminy.

Podziękowania należą się wszystkim uczestnikom V - Skoczowskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego za zdyscyplinowanie i przestrzeganie bezpiecznej jazdy w rajdowej kolumnie, której przejazd skutecznie zabezpieczała Policja, druhowie OSP oraz Straż Miejska.

Podziękowania również należą się sponsorom, którzy wsparli tą masową rekreacyjną imprezę; URZĄD MIEJSKI w Skoczowie, Firma –„SOBIK”, BANK SPÓŁDZIELCZY w Skoczowie, Firma „STAL-BUD”, „INTECH”, „DONEX”. „INNA”, „AUTO-GAWEX”, „MARTON” i inni. 

Dzięki społecznemu zaangażowaniu wielu ludzi dobrej woli w tym wymienionych sponsorów wspierających a także służb zabezpieczających, mediów (ox.pl, „Czas Skoczowa”, „Wieści Skoczowskie”), członków Rad Sołeckich Pogórza i Ochab, a przede wszystkim społecznemu zaangażowaniu Zarządu i członków Stowarzyszenia „Wspólnota Dla Skoczowa”, można było przeprowadzić tą kolejną masową rekreacyjną imprezę, którą należy uznać za udaną.

Władysław Walter Orawski