Marsz po Zdrowie

2 Skoczowski Marsz po Zdrowie 2010

Zobacz zdjęcia z imprezy >>>

W dniu 9 maja 2010 „Stowarzyszenie Wspólnota Dla Skoczowa” oraz „Chrześcijańska Służba Charytatywna” zorganizowały drugi Skoczowski Marsz po Zdrowie.
Skoczowski Marsz po Zdrowie zorganizowano dzięki dofinansowaniu ze środków Urzędu Miasta w Skoczowie. Honorowy patronat objęła Burmistrz Skoczowa P. Janina Żagan. Mimo nie sprzyjających warunków atmosferycznych w Marszu udział wzięło 62 uczestników. Każdy uczestnik otrzymał kartę startową oraz okolicznościowy emblemat. Karta startowa obejmowała trzy pomiary ciśnienia krwi oraz pomiar tkanki tłuszczowej. Wszystkie pomiary były wykonywane bezpłatnie. Uczestnicy marszu otrzymali broszurę omawiającą zdrowotne aspekty i korzyści chodzenia z kijami oraz technikę Nordic Walking. W zadaniu uczestniczyło liczne grono wolontariuszy. Ze strony ChSCh 6 osób ze strony WDS 8 osób.
Trasa Marszu wiodła wzdłuż wału rzeki Wisły w kierunku Kiczyc, gdzie mieścił się punkt odpoczynkowy (półmetek). Na punkcie odpoczynkowym gościła nas pani Zofia Olma (Bar u Jozefa), której serdecznie dziękujemy. Na półmetku, każdy uczestnik otrzymał napój oraz baton energetyczny.
Ponadto na półmetku wśród uczestników rozlosowano nagrody, które ufundowane zostały ze środków Urzędu Miasta, (18 zestawów do Nordic Walking, 12 dziecięcych kasków rowerowych, piłka). Na potrzeby Marszu Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji ufundował bezpłatne jednorazowe bilety na pływalnię „Delfin”. Do realizacji imprezy włączyły się również lokalne media: Portal Śląska Cieszyńskiego ox.pl, „Wieści Skoczowa” oraz Telewizja Skoczów, które bezpłatnie informowały mieszkańców o Marszu.
Stowarzyszenie Wspólnota Dla Skoczowa serdecznie dziękuje wszystkim wolontariuszom, dzięki którym Marsz został zorganizowany i przeprowadzony. Wielkie podziękowania kierujemy dla współorganizatora, Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej za nieocenioną pomoc przy realizacji Marszu, znajomość aspektów pro zdrowotnych przez członków ChSCh znacząco pomogła przy jego planowaniu oraz organizacji.
Marsz po Zdrowie miał na celu propagowanie aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu oraz popularyzowanie nowej dziedziny wypoczynku Nordic Walking - czyli chodzenie z kijami.
Składamy podziękowania dla straży OSP w Kiczycach za zabezpieczenie trasy.

Zapraszamy do korzystania z tej formy wypoczynku oraz do udziału w następnym Marszu po Zdrowie - za rok.
Prezes Wspólnoty Dla Skoczowa Jan Szczypka.