Marsz po Zdrowie

Marsz po Zdrowie 2009

W dniu 1 maja 2009 Stowarzyszenie Wspólnota Dla Skoczowa oraz Chrześcijańska Służba Charytatywna zorganizowały pierwszy Skoczowski Marsz po Zdrowie. Na potrzeby Marszu zostało zaprojektowane specjalne logo Marszu autorstwa P. Władysława Orawskiego. Całością zadania kierował Prezes Wspólnoty Dla Skoczowa P. Jan Szczypka, zaś komandorem Marszu był P. Cichy Andrzej.
Skoczowski Marsz po Zdrowie zorganizowano dzięki dofinansowaniu przez Urząd Miejski. Honorowy patronat objęła Burmistrz Skoczowa P. Janina Żagan. W Marszu udział wzięło 80 uczestników. Każdy uczestnik otrzymał kartę startową oraz okolicznościowy emblemat. Karta startowa obejmowała trzy pomiary ciśnienia krwi oraz pomiar tkanki tłuszczowej. Wszystkie pomiary były wykonywane bezpłatnie.Uczestnicy marszu otrzymali broszurę omawiającą zdrowotne aspekty i korzyści chodzenia z kijami oraz technikę Nordic Walking. W trakcie Marszu do kolumny idących uczestników dołączyło jeszcze około 20 uczestników, zaś na mecie można było doliczyć się dalszych osób. W sumie na mecie było około 130 osób. W zadaniu uczestniczyło liczne grono wolontariuszy. Ze strony ChSCh 8 osób ze strony WDS 10 osób.
Marsz po Zdrowie miał na celu propagowanie aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu oraz popularyzowanie nowej dziedziny sportu Nordic Walking - czyli chodzenie z kijami. Ważnym elementem Marszu była również promocja szlaków spacerowych z włączeniem szlaku „Skoczowskich Zabytków”. Trasa przebiegała od placu Targowego obok Pływalni „Delfin”, gdzie mieścił się start oraz meta Marszu, dalej w kierunku kładki na Wiśle tzw. „Ławy”, obok parku Pawła Tendery, do ul. Fabrycznej obok Muzeum Gustawa Morcinka. Następnie trasa prowadziła do Rynku w kierunku Ratusza, ul. Jana Sarkandra, ul. Szpitalną koło kościołka tzw. „Szpitalika”, ul. Schodową do ewangelickiego kościoła. Następnie ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej, ul. Jana Żebroka, Al. Jana Pawła II do Krzyża na tzw. Kaplicówce. Obok Kaplicy Jana Sarkandra mieścił się punkt odpoczynkowy, gdzie uczestnicy mogli zmierzyć ciśnienie oraz dokonać pomiaru tkanki tłuszczowej. Dodatkowo na półmetku każdy uczestnik otrzymał napój i baton energetyczny. Dalsza część trasy wiodła do ul. Łęgowej i ul. Harcerskiej, przez kładkę na Bładnicy obok gazowni, prawym brzegiem rzeki Bładnicy, ul. Ustrońską, pod drogą szybkiego ruchu w kierunku Pływalni „Delfin” do placu Targowego gdzie zlokalizowana była meta.
Na mecie Marszu przystąpiono do losowania nagród (zestawy do Nordic Walking - kijki + krokomierz + instruktaż na płycie CD), które zostały zakupione z otrzymanych środków Urzędu Miasta w ilości 25 szt. Sponsorem był również Bank Śląski ING który zakupił 4 zestawy do Nordic Walking. Na potrzeby Marszu Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji przeznaczył bezpłatnie jednorazowe bilety na pływalnię „Delfin”. Przy realizacji zadania pomógł nam Portal Śląska Cieszyńskiego OX.PL, który bezpłatnie umieścił na swoich stronach plakat oraz niezbędne informacje, „Głos Ziemi Cieszyńskiej”, który na dzień przed Marszem umieścił obszerny materiał informacyjny oraz, Wieści Skoczowa”, które zamieściły plakat o imprezie.
Z imprezy został wykonany bezpłatnie fotoreportaż przez P. Ryszarda Duławę. Bezpłatne pomiary ciśnienia wykonywał zespół medyczny w składzie lekarz i dwie pielęgniarki pod kierunkiem lek. med. p. Janiny Rymarz-Olszowskiej. Krótki kurs nauki chodzenia Nordic Walking przeprowadził bezpłatnie oraz uczestniczył w Marszu P. Jacek Szczypka.
Stowarzyszenie Wspólnota Dla Skoczowa jeszcze raz serdecznie dziękuje wszystkim, dzięki którym Marsz został zorganizowany i przeprowadzony. Wielkie podziękowania dla współorganizatora, Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej za nieocenioną pomoc przy realizacji Marszu po Zdrowie. Znajomość aspektów pro zdrowotnych przez ChSCh znacząco pomogła przy planowaniu oraz organizacji Marszu po Zdrowie.
Zapraszamy do udziału w następnym Marszu po Zdrowie za rok.


J.Sz