Galeria

1 Skoczowski Marsz po Zdrowie 2009
04 października 2009 został przeprowadzony drugi Marsz po Zdrowie
Przed startem
Wspólne zdjęcie
Na wale Wisły Wzdłuż eskapady
Przejście przez Skate Park
Idziemy wzdłuż rzeki Bładnicy
Wzdłuż płotu rejonu dróg
Dojście na Kaplicówkę Dojście na Kaplicówkę Dojście na Kaplicówkę
Dojście na Kaplicówkę Pomiary ciśnienia Odpoczynek
Odpoczynek Odpoczynek Chwila na refleksje
Wspólne zdjęcie na Kaplicówce Schodzimy ulicą Stalmacha
Schodzimy ulicą Stalmacha Obok banku Spółdzielczego Dojście do mety